bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 18 kwietnia 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia dot. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy

UCHWAŁA NR XXXVIII/418/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVIII/419/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Zgłobice

UCHWAŁA NR XXXVIII/420/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

UCHWAŁA NR XXXVIII/421/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXVIII/422/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie

UCHWAŁA NR XXXVIII/423/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejsc. Zbylitowska Góra i Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXVIII/424/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu

UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVIII/426/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność GZI i GOPS

UCHWAŁA NR XXXVIII/427/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.04.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 437