bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Wykaz - GR.6840.01.4.2018

17.01.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – obręb Zgłobice działka numer: 403/5 o pow. 0.0316 ha, 404/5 o pow. 0.0290 ha i 405/5 o pow. 0.0094 ha objęte KW nr TR1T/00135886/5
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: łączna 0.0700 ha
3) opis nieruchomości: działki numer 403/5, 404/5 i 405/5 łącznie stanowią działkę pod zabudowę o konfiguracji prostokątna, niezabudowaną,

WYkaz - GR.6840.01.3.2018

17.01.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – obręb Zgłobice działka numer: 403/6 o pow. 0.0323 ha, 404/6 o pow. 0.0289 ha i 405/6 o pow. 0.0088 ha objęte KW nr TR1T/00135886/5
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: łączna 0.0700 ha
3) opis nieruchomości: działki numer 403/6, 404/6 i7114 405/6 łącznie stanowią działkę pod zabudowę o konfiguracji prostokątna, niezabudowaną,

Wykaz - GR.6840.01.2.2018

17.01.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – obręb Zgłobice działka numer: 405/15 o pow. 0.0082 ha, 406/9 o pow. 0.0353 ha i 406/17 o pow. 0.0316 ha objęte KW nr TR1T/00135886/5
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: łączna 0.0751 ha
3) opis nieruchomości: działki numer 405/15, 406/9 i 406/17 łącznie stanowią działkę pod zabudowę o konfiguracji prostokątna, niezabudowaną,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2017

16.01.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.01.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na działkach nr 35/2; 33/205 w miejscowości Tarnowiec gm. Tarnów.

ZUS - informacja

12.01.2018

Przedsiębiorco – od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady w opłacaniu składek do ZUS. Będziesz wpłacać wszystkie składki zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dzięki temu, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na Twoim koncie. Numer rachunku możesz potwierdzić sam w wyszukiwarce Numerów Rachunków Składkowych (NRS). Wejdź na www.zus.pl/eskladka.   >> Więcej informacji

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

12.01.2018

  Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018.
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.3.2018

11.01.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 08.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 373; 444/10; 444/12; 444/19; 443/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

11.01.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22.01.2018r. do 28.02.2018r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6.02.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 10:00 do 11:00.

Ogłoszenie - GK.U.7234.26.2017

10.01.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Szklarniowej w Koszycach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.
W związku z powyższym prosi się o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia
11 marca 2018 r. o godzinie 15:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2018

09.01.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 02.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 446; 445/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów

09.01.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 387; 385/10 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2017

08.01.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.01.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 537/4; 537/14; 537/15; 538/2; 537/10; 537/11; 537/12 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2017

28.12.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 27.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 53/2017 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6730.1.49.2017 z dnia 12.10.2017 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 677/22; 684/2; 684/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2017

28.12.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 19.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach nr 95/2; 94/1; 89/2 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2017

28.12.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 12.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach nr 173; 156/3; 156/4; 54/1; 54/2 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2017

28.12.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.12.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie parkingu wraz z kanalizacją deszczową, zabudową istniejącego rowu przydrożnego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 258; 259/1; 259/2 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2017

28.12.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.12.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr: 258/10; 258/9 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r,

27.12.2017

Sektor 1 - Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki,
Sektor 2 - Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe
Sektor 3 - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2017

20.12.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.12.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 265; 904/7 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2017

19.12.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 12.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 612/10; 612/9; 612/7; 612/5; 608/9; 622 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Informacja - ogrzewanie

15.12.2017

W dniu 30 października 2017 roku, Gmina Tarnów podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę do projektu nr RPMP.04.04.02-12-0166/17 pn. Redukcja emisji CO2 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe) w ramach Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na lata 2014-2020 na dofinansowanie wymiany pieców węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ramach tej umowy mieszkańcy Gminy będą mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany starych piecy węglowych na nowe gazowe.

Informacja - dofinansowanie UE

15.12.2017

 Gmina Tarnów uzyskała dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnej kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcję domu kultury na działce nr 128 w miejscowości Tarnowiec”

Obwieszczenie - DLI. 1.6620.15.2017.AN.25

12.12.2017

Minister Infrastruktury i Budownictwa zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 30 listopada 2017 r., znak: DLI.1.6620.15.2017.AN.23, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice -Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 1 (odcinek Pogórska Wola - Opatowiec)" na terenie województwa małopolskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2017

11.12.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 08.12.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 292/3; 293/2 w miejscowości Zbylitowska Góra gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6845.09.2017

06.12.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki, działki nr 394/2, 929/3, 521/4 i 12/8 położonej w miejscowości Jodłówka-WałkiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 646 705