bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XL Sesja Rady Gminy Tarnów - 27 czerwca 2018 r.

 
UCHWAŁA NR XL/440/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/441/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018 - 2026.

UCHWAŁA NR XL/442/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR XL/443/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany mpzp w cz. miejsc. Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XL/444/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejsc. Radlna

UCHWAŁA NR XL/445/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maks. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w mejscu sprzedaży na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XL/446/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XL/447/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przekształcenia oddziału przedszkolengo w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej w Publiczne Przedszkole i powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XL/448/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich w Publiczne Przedszkole i powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XL/449/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

UCHWAŁA NR XL/450/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 29.06.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 29.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 297