bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIX Sesja Rady Gminy Tarnów - 23 maja 2018 r.

 
UCHWAŁA NR XXXIX/429/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/430/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/431/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXVI/383/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany GPPiRPA GT na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/432/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Zgłobice

UCHWAŁA NR XXXIX/433/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXXIX/434/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XXXIX/435/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i GOPS

UCHWAŁA NR XXXIX/436/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki - III etap

UCHWAŁA NR XXXIX/437/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/438/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR XXXIX/439/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Kodeksu Etyki Radnych Gminy Tarnów"Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 29.06.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 29.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 312