bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 roku.UCHWAŁA NR XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice


UCHWAŁA NR XXI/205/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Błonie


UCHWAŁA NR XXI/206/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2012-22


UCHWAŁA NR XXI/207/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XXI/208/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1356K relacji Tarnów- Zakliczyn w m. Koszyce Małe"


UCHWAŁA NR XXI/209/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawrcia porozumienia na wspólną realizację budowy sciezek rowerowych przy drogach powiatowych nr 1350K w relacji Koszyce Małe- Zgłobice i 1401K relacji Nowodworze-Rzuchowa oraz opracowania projektu sciezki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1396K relacji Zgłobice-Szczepanowice


UCHWAŁA NR XXI/210/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu


UCHWAŁA NR XXI/211/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z RZGW w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w km 36+120+37+300 w miejscowości Zbylitowska Góra. gm. Tarnów, pow. tarnowski, woj. małopolskie"


UCHWAŁA NR XXI/212/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR XXI/213/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polożonej w Błoniu


UCHWAŁA NR XXI/214/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałkach


UCHWAŁA NR XXI/215/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 2813 w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXI/216/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/217/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XV/151/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. dot. GPPiRPA Gminy  Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XXI/218/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: uchwalenia statutu Centrum  Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/219/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestnictwa w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć z religii dla dzieci z terenu Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXI/220/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim na organizowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego


UCHWAŁA NR XXI/221/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie:nadania statutu ZSP w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXI/222/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów

UCHWAŁA NR XXI/223/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty, zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2012 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 03.07.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 07.08.2012
Dokument oglądany razy: 3 570