bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLII Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 sierpnia 2018 r.

 
UCHWAŁA NR XLII/454/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/455/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018 -2026

UCHWAŁA NR XLII/456/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR XLII/457/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowościach Koszyce Wielkie i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XLII/458/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XLII/459/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów a Województwem Małopolskim na letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodnika przy DW977 w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR XLII/460/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Nowodworze

UCHWAŁA NR XLII/461/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów" i mpzp

UCHWAŁA NR XLII/462/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XLII/463/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XLII/464/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR XLII/465/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XLII/466/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z republiki Kazachstanu

UCHWAŁA NR XLII/467/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.

UCHWAŁA NR XLII/468/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli i niesamorządowych szkół publicznychOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.09.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 154