bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 września 2018 r.


UCHWAŁA NR XLIII/469/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/470/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA NR XLIII/471/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności do nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII/472/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR XLIII/473/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XLIII/474/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejsc. Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XLIII/475/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/476/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/477/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/478/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/479/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018-26
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 02.10.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 02.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 002