bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta linków - formularze

Podatki 2019Nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXII/250/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy TarnówRolny:

Rolnicy (posiadają pow. 1 ha): 125 zł/ha, nierolnicy: 250 zł/ha

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz. 1004)Podatek leśny:

Stawka: 42,24 zł/ha (191,98 zł x 0,220)

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M.P. z 2018 r., poz. 1005)Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XXXV/377/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na terenie Gminy TarnówFormularze:

UCHWAŁA NR XI/133/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/134/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/135/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny
Wzory aktualnych formularzy (edytowalne) dostępne są na stronie gmina.tarnow.pl w zakładce FormularzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 08.01.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 07.01.2019
Dokument oglądany razy: 3 788