bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja uchwał z 10-04-2019 (17-04-2019 ms)

VIII Kadencja Rady Gminy Tarnów (2018-23)

 

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji ds. Rodziny Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/10/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów

 

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej dla weteranów, członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r.

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

 

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: WPF na lata 2019-27

UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie:zniesienia części ochrony z pomnika przyrody

>UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia raportu z wykonania w latach 2016-17 Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów - Aktualizacja 2016-20

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia  24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019-26


UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019 - 27

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła parafialnego w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie mpzp

UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Nowodworze

UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody

UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tarnów na lata 2019-23

UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składa Gminnego Zasobu Mieszkaniowego

UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego dla programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/62/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieliletniego  programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/63/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: odpłatności za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/65/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

UCHWAŁA NR V/66/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/67/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR V/68/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wielkości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/69/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/70/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/71/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/72/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2019 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 28.02.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.11.2018
Dokument oglądany razy: 824