bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: publikacja petycji z 31-05-2019 (31-05-2019 ms)

Rejestr petycji
2019 r.

1. Szulc-Efekt - powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko Talentów NIVEA.2018 r.

1. Szulc-Efekt - Oficjalne Wnioski i Petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

2. Szulc-Efekt - Oficjalna petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art 241 KPA

3. Szulc Efekt - Elektronizacja zamówień

2017r.

1. Szulc-Efekt - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet - w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526)

2. Szulc-Efekt - Wniosek  o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

3. Szulc-Efekt - Wniosek w przedmiocie: aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.

4. Szulc-Efekt - Petycje do Dyrektorów Szkół o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach
2016 r. 

1. Lech Michalski: Petycja o wprowadzenie przez Wójta Gminy Tarnów Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej 

2. Szulc-Efekt - W przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. (11-04-2016)

3. Szulc-Efekt -petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji - stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) (18-04-2016)

4. Szulc-Efekt - Petycja w przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki. (21-04-2016)

5. Szulc - Efekt - Promocja programu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety" (29-09-2016)

6. Szulc-Efekt - Petycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci). (28-10-2016)Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 08.03.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 11.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 089