bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

X Sesja Rady Gminy Tarnów - 14 listopada 2019 r.

 
UCHWAŁA NR X/132/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.

UCHWAŁA NR X/133/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR X/134/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

UCHWAŁA NR X/135/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR X/136/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR X/137/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR X/138/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR X/139/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały XXXVII/399/2018 Rady Gminy Tarnów z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub dla podmiotów sprawujących opiekę w formie dziennego opiekuna na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR X/140/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR X/141/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR X/142/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  mpzp w cz. miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR X/143/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: etapowania mpzp w cz. miejscowości Poręba Radlna

UCHWAŁA NR X/144/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: etapowania mpzp w cz. miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR X/145/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: etapowania mpzp w cz. miejscowości Zawada

UCHWAŁA NR X/146/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR X/147/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR X/148/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Łękawka

UCHWAŁA NR X/149/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tarnów w prawo własności tych gruntów

UCHWAŁA NR X/150/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR X/151/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości TArnowiec

UCHWAŁA NR X/152/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR X/153/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 r.

UCHWAŁA NR X/154/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR X/155/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.11.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.11.2019
Dokument oglądany razy: 1 031