bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XI Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 grudnia 2019 r.
UCHWAŁA NR XI/156/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/157/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR XI/158/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału

UCHWAŁA NR XI/159/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż

UCHWAŁA NR XI/160/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XI/161/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia GPPiRPA na rok 2020 r.

UCHWAŁA NR XI/162/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

UCHWAŁA NR XI/163/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczei specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XI/164/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/165/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:zmiany uchwały dot. utworzenia COSiP

UCHWAŁA NR XI/166/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/167/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa

UCHWAŁA NR XI/168/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/169/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. mjsc. Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XI/170/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. mjsc. Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XI/171/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:etapowania mpzp w cz. mjsc. Błonie

UCHWAŁA NR XI/172/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:etapowania mpzp w cz. mjsc. Zawada

UCHWAŁA NR XI/173/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie:etapowania mpzp w cz. mjsc. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XI/174/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. mjsc. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XI/175/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokość opłat za zajęcia pasa drogowego

UCHWAŁA NR XI/176/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/177/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/178/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 15.01.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 15.01.2020
Dokument oglądany razy: 1 155