bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dowody osobiste

 
Wydawaniem dowodów osobistych oraz sprawami meldunków w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje się ref. Spraw Społeczno-Administracyjnych - parter, pok. 9.

Informacje dot. dowodów osobistych - tel: 14 688 01 40

Informacje dot. spraw meldunkowych- tel: 14 688 01 32Informacja dot. zgłaszania zagionionych dowodów osobistych do banków

W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, i n f o r m u j e m y , że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać.


Formularze

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

- Zgłoszenie wyjazdu za granicę

- Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESELDo wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną, wyraźną fotografie o wymiarach 35 x 45 mm w układzie frontalnym - tzw. zdj. paszportowe

Wniosek można złożyć tylko osobiście.

Dowody osobiste są bezpłatne.Elektroniczne składanie wniosków - ePUAP

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W tym celu należy:

- posiadać lub założyć konto na platformie ePUAP - epuap.gov.pl

- do wniosku dołączyć należy plik zawierający zdjęcie o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli (najlepiej co najmniej 600x1000 pikseli) i wielkości maksymalnie 2,5 MB - wymagania jw

- wysłać na adres skrzynki urzędu tj: /tp1fo1l54b/skrytka lub znaleść wśród urzędów Urząd Gminy Tarnów

- podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku jego braku profilem zaufanym (szczegółowe informacje dot. uzyskania profilu zaufanego znajdują się tutaj)

Wnioski bez podpisu elektronicznego lub potwierdzenia profilem zaufanym  nie będą rozpatrywane. Dowód trzeba odebrać osobiście.Dodatkowe informacje

Złożyłeś wniosek o nowy dowód osobisty? Chcesz sprawdzić, czy jest już gotowy do odbioru? Nie musisz już iść do urzędu, by się tego dowiedzieć. Sprawdzisz to na stronie www.obywatel.gov.pl

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Jak sprawdzić, czy możemy już odebrać nasz dokument tożsamości?
Nie musimy wychodzić z domu, by się tego dowiedzieć. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło e-usługę, która pozwoli to sprawdzić on-line. Wystarczy wejść na stronę http://www.obywatel.gov.pl

To portal, który będzie zawierać w jednym miejscu wszystkie e-usługi MSW, w tym również te dotyczące dowodu osobistego.

Portal obywatel.gov.pl
Portal to kompendium wiedzy o informacjach i e-usługach z zakresu m.in. ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. To także serwis, zawierający e-usługi, np. te związane z Rejestrem Dowodów Osobistych, ale również e-usługi „Historia Pojazdu", „Bezpieczny Autobus" czy „CEPiK 2.0". W kolejnych miesiącach serwis ten będzie rozwijany o kolejne informacje i e-usługi dla obywateli.

Dowód osobisty (eDowód) to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić, jeśli go gdzieś zagubisz. I cofnąć jego zawieszenie — gdy go już odnajdziesz.
Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla siebie albo dla swojego dziecka lub podopiecznego.
Poznaj podstawowe informacje na temat dowodu osobistego.

Informacja o usłudze
Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty
Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

Do czego służy dowód osobisty, w tym e-dowód
Dowód osobisty to dokument, który:

potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie),
potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą),
pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra.
Sprawdź, gdzie możesz podróżować jedynie z dowodem osobistym.
E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.
Jakie dane zawiera dowód osobisty, w tym e-dowód
Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

imię lub imiona i nazwisko,
nazwisko rodowe,
imiona swoich rodziców,
datę i miejsce urodzenia,
płeć,
zdjęcie,
numer PESEL,
obywatelstwo.
W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

jego seria i numer,
data wydania,
data ważności,
kto go wydał,
numer CAN.
CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.
E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
certyfikaty, które pozwalają:
uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,
podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym,
potwierdzić swoją obecność,
miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa.
Szczegółowe informacje o certyfikatach znajdziesz w sekcji Certyfikaty w e-dowodzie.

Certyfikaty w e-dowodzie

Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Są 4 certyfikaty:

certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
Ma go tylko osoba, która:
skończyła 13 lat lub
jest częściowo ubezwłasnowolniona.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym
Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.
Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba:

pełnoletnia,
która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

certyfikat potwierdzania obecności

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie.  By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.  Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl.
Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.02.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 24.03.2011
Dokument oglądany razy: 13 465