bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VII Sesja Rady Gminy Tarnów - 12 czerwca 2019 r.UCHWAŁA NR VII/91/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 r.

UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wotum zaufania

UCHWAŁA NR VII/94/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

UCHWAŁA NR VII/95/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR VII/96/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia raportu z realizacji zadań "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Tarnów w latach 2016-18"

UCHWAŁA NR VII/97/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/98/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/99/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/100/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w msc. Zgłobice

UCHWAŁA NR VII/101/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR VII/102/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację porozumienia na wspólną realizację zadań z Gminą Pleśna

UCHWAŁA NR VII/103/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację porozumienia na wspólną realizację zadań z Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR VII/104/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wniesienia aportu rzeczowego do TW Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR VII/105/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Orzeczenie RIO do UCHWAŁA NR VII/105/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR KI-411/178/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lipca 2019 r. znak sprawy: KI-43-175/47/19

UCHWAŁA NR VII/106/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie mpzp

UCHWAŁA NR VII/107/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VII/108/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy TarnówOpublikował: Klaudiusz Dzik
Ostatnia zmiana: 01.06.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.06.2019
Dokument oglądany razy: 997