bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

V Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 roku.


UCHWAŁA NR V/12/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zwanego dalej “studium” na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska dla poszerzenia kopalni iłów surowca ceramicznegio dla zakładu produkującego ceramikę budowlaną “Leier – Tarnów S.A.”


UCHWAŁA NR V/13/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. sprawie: uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnów

załącznik 1 - Biała
załącznik 2 - Błonie
załącznik 3 - Jodłówka-Wałki
załącznik 4 - Koszyce Małe
załącznik 5 - Koszyce Wielkie
załącznik 6 - Łękawka
załącznik 7 - Nowodworze
załącznik 8 - Poręba Radlna
załącznik 9 - Radlna
załącznik 10 - Tarnowiec
załącznik 11 - Wola Rzędzińska I
załącznik 12 - Wola Rzędzińska II
załącznik 13 - Zawada
załącznik 14 - Zbylitowska Góra
załącznik 15 - Zglobice


UCHWAŁA NR V/14/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok


UCHWAŁA NR V/15/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: wydatków budżetu Gminy Tarnów, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


UCHWAŁA NR V/16/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów pomiędzy drogą dz. nr 1552/1, bocznicą kolejową i linią kolejową Kraków-Medyka w miejscowości Wola Rzędzińska.


UCHWAŁA NR V/17/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatuOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 26.01.2022
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 12.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 418