bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie sprawozdania RIO za II kw.

Budżet 2011

 

 

Uchwała budżetowa na rok 2011 (Uchwała Rady Gminy Tarnów IV/24/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.)Zmiany Uchwały Budżetowej

- UCHWAŁA NR VIII/67/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR VII/64/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR V/49/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

- UCHWAŁA NR V/31/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.Opinie RIO

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/426-3/7/11 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r. oraz S.O.VIII/426-2/7/11 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminu Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/423/17/11 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr SO.VIII/420/12/2011 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego

- Uchwała RIO nr SO.VIII/420/22/2011 z dnia 8-07-2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie

- Uchwała RIO nr SO.VIII/420/24/2011 z dnia 8-07-2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie

Sprawozdania

- 1kw. 2011 r.

Dokumenty

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA NR VIII/66/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 11.07.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 935