bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIX Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 roku


UCHWAŁA NR XIX/183/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-21


UCHWAŁA NR XIX/184/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XIX/185/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/186/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/187/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/188/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.


UCHWAŁA NR XIX/189/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie wolnostojącej dzwonnicy przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XIX/190/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XIX/191/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 223 położonej w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XIX/192/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - dz. nr 698/29 położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XIX/193/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XIX/194/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie"


UCHWAŁA NR XIX/195/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie -etap II"


UCHWAŁA NR XIX/196/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach"


UCHWAŁA NR XIX/197/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej - etap III"


UCHWAŁA NR XIX/198/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 781