bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 roku


UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-21


UCHWAŁA NR XVIII/176/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVIII/177/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XVIII/178/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XVIII/179/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków


UCHWAŁA NR XVIII/180/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi


UCHWAŁA NR XVIII/181/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmiany MPZP na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek nr od 756/4 do 740/2


UCHWAŁA NR XVIII/182/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomościOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 529