bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 29 luty 2012 roku


UCHWAŁA NR XVII/157/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-14


UCHWAŁA NR XVII/158/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z dziłalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XVII/159/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planów prac komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XVII/160/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XVII/161/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XVII/162/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XVII/163/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: rozwiązania ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XVII/165/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XVII/166/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Wkrótce w szkole" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL


UCHWAŁA NR XVII/167/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Piramida Wiedzy" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL


UCHWAŁA NR XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


UCHWAŁA NR XVII/170/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XVII/171/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


UCHWAŁA NR XVII/172/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników


UCHWAŁA NR XVII/173/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów oraz załączników


UCHWAŁA NR XVII/174/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji oraz informacji o gruntach na obszarze Gminy Tarnów oraz załącznikówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 3 634