bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 roku


UCHWAŁA NR XV/144/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2012-21


UCHWAŁA NR XV/145/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XV/146/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru przekazania prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XV/147/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XV/148/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XV/149/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w ZSPiPP w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XV/150/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XV/151/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XV/152/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomani na terenie Gminy Tarnów na 2012 r.


UCHWAŁA NR XV/153/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. utworzenia straży gminnej


UCHWAŁA NR XV/154/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XIV/137/2011 z 29 grudnia 2011 r. dot. trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż JSTOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 857