bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 roku


UCHWAŁA NR XIV/135/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20 r.


UCHWAŁA NR XIV/136/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR XIV/137/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: trybu udzielania, rozliczania i ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów


UCHWAŁA NR XIV/138/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji do zniszczenia dokumentów złożonych w związku z wyborami ławników do orzekania w SR i SO w Tarnowie


UCHWAŁA NR XIV/139/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR XIV/140/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii projektu Uchwały Sejmiku Woj. Małopolskiego w sprawie Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu


UCHWAŁA NR XIV/141/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: opinii projektu SWM w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego


UCHWAŁA NR XIV/142/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale XIII/121/2011 Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIV/143/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 597