bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 roku


UCHWAŁA NR XIII/117/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20 r.


UCHWAŁA NR XIII/118/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR XIII/119/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/120/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Uniwersytet Małolatów" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.1 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 POKL - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych


UCHWAŁA NR XIII/121/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/122/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany MPZP Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/123/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości


UCHWAŁA NR XIII/124/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach - działki nr 229/4


UCHWAŁA NR XIII/125/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach - działki nr 261


UCHWAŁA NR XIII/126/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach - działki nr 228/2


UCHWAŁA NR XIII/127/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały określającej zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania


UCHWAŁA NR XIII/128/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa


UCHWAŁA NR XIII/129/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy dot. działania Straży Gminnej Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/130/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/131/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 r.


UCHWAŁA NR XIII/132/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XIII/133/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XIII/134/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomościOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 491