bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 roku


UCHWAŁA NR XII/98/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20 r.


UCHWAŁA NR XII/99/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR XII/100/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Sz. P. w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR XII/101/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


UCHWAŁA NR XII/102/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


UCHWAŁA NR XII/103/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników


UCHWAŁA NR XII/104/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2012.


UCHWAŁA NR XII/105/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/79/2011 dor GPPiRPA Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR XII/106/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Tarnów do Publicznego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie


UCHWAŁA NR XII/107/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przekazania nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze - dz. nr 533


UCHWAŁA NR XII/108/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XII/109/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr 285 w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XII/110/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 8 w Radlnej


UCHWAŁA NR XII/111/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 70/2 położonej w Błoniu


UCHWAŁA NR XII/112/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XII/113/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki 1687/9 położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XII/114/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości


UCHWAŁA NR XII/115/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód


UCHWAŁA NR XII/116/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: nadania nazw ulicom wsi Zgłobice w Gminie TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 503