bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 roku


UCHWAŁA NR XI/93/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20


UCHWAŁA NR XI/94/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XI/95/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji celowej dla osób fizycznych i prawnych ze środków budżetu Gminy Tarnów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


UCHWAŁA NR XI/96/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XI/97/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólna realizację zadaniaOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 465