bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

X Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 roku


UCHWAŁA NR X/80/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR X/81/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR X/82/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Smyk Mały Ale Doskonały" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL Priorytet IX, Działanie 9.5


UCHWAŁA NR X/83/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR X/84/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łękawce


UCHWAŁA NR X/85/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy


UCHWAŁA NR X/86/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR X/87/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: MPZP w części miejscowości Błonie, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Nowodworze, Zawada, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka, Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki


UCHWAŁA NR X/88/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: MPZP w części miejscowości Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR X/89/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany MPZP w części miejscowości Zbylitowska Góra


UCHWAŁA NR X/90/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze


UCHWAŁA NR X/91/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR X/92/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 735