bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 roku


UCHWAŁA NR VII/51/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/52/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/53/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/54/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2010 rok


UCHWAŁA NR VII/55/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: uznania za poniki przyrody dwóch lip drobnolistnych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej 127/2 w Tarnowcu


UCHWAŁA NR VII/56/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR VII/57/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR VII/58/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice


UCHWAŁA NR VII/59/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice


UCHWAŁA NR VII/60/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR VII/61/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2011 rok


UCHWAŁA NR VII/62/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.


UCHWAŁA NR VII/63/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020


UCHWAŁA NR VII/64/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok


UCHWAŁA NR VII/65/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli PzędzińskiejOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 435