bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

IV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 roku


UCHWAŁA NR IV/11/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15"


UCHWAŁA NR IV/12/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Poręba Radlna na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR IV/13/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Łękawka na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR IV/14/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zbylitowska Góra na lata 2010-16"


UCHWAŁA NR IV/15/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Koszyce Małe na lata 2011-17"


UCHWAŁA NR IV/16/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR IV/17/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów za 2010 r.


UCHWAŁA NR IV/18/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR IV/19/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/20/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zawadzie


UCHWAŁA NR IV/21/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/22/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/23/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-14


UCHWAŁA NR IV/24/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.


UCHWAŁA NR IV/25/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2011 na realizację zadania w miejscowości Radlna


UCHWAŁA NR IV/26/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2011 na realizację zadania w miejscowości TarnowiecOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 657