bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

L Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 roku


UCHWAŁA NR L/514/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.


UCHWAŁA NR L/515/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji programu Akademia sukcesu współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL, poddziałanie 9.1.2


UCHWAŁA NR L/516/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: wyznaczenia obszarów na którch wystąpiło zniszczenie lub uszkodzenie budynków


UCHWAŁA NR L/517/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR L/518/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/413/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok


UCHWAŁA NR L/519/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Białej


UCHWAŁA NR L/520/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Planu Odnowy miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010-2016


UCHWAŁA NR L/521/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011


UCHWAŁA NR L/522/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR L/523/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów podatku rolnego w roku 2011


UCHWAŁA NR L/524/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksu na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR L/525/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi pani Małgorzty Przybyło-Kapera


UCHWAŁA NR L/526/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 1 394