bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 roku


UCHWAŁA NR XLIII/421/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r.


UCHWAŁA NR XLIII/422/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka - Wałki i Wola Rzędzińska - ze środków w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


UCHWAŁA NR XLIII/423/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zgłobicach


UCHWAŁA NR XLIII/424/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałki


UCHWAŁA NR XLIII/425/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałki


UCHWAŁA NR XLIII/426/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łękawce


UCHWAŁA NR XLIII/427/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVIII/368/2009 z dnia 16 września 2009 r. o zmianie uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do nr 740/2


UCHWAŁA NR XLIII/428/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XLIII/429/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XLIII/430/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XLIII/431/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2010 – 2016”


UCHWAŁA NR XLIII/432/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010 – 2016”


UCHWAŁA NR XLIII/433/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Poręba Radlna na lata 2010 – 2016”


UCHWAŁA NR XLIII/434/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 755/6 położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XLIII/435/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra przylegającym do ul. Krakowskiej, ul. Spacerowej oraz ul. Zbylitowskich


UCHWAŁA NR XLIII/436/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra przylegającym do ul. Spacerowej, ul. Zielnej oraz ul. Zbylitowskich


UCHWAŁA NR XLIII/437/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska przylegającym do drogi powiatowej


UCHWAŁA NR XLIII/438/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadańOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 354