bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 roku


UCHWAŁA NR XLII/411/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XLII/412/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiTarnów


UCHWAŁA NR XLII/413/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLII/414/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok


UCHWAŁA NR XLII/415/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach


UCHWAŁA NR XLII/416/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski


UCHWAŁA NR XLII/417/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koszyce Wielkie na lata 2009 – 2015”


UCHWAŁA NR XLII/418/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: akceptacji porozumienia zawartego z Powiatem Tarnowskim w sprawie powierzenia zadań doradztwa metodycznego


UCHWAŁA NR XLII/419/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów za 2009 rok


UCHWAŁA NR XLII/420/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2010 rokOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 335