bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XL Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 roku


UCHWAŁA NR XL/379/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 r.


UCHWAŁA NR XL/380/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/381/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Tarnowiec
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/382/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/383/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zgłobice
Załącznik


UCHWAŁA NR XL/384/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów"


UCHWAŁA NR XL/385/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XL/386/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportu


UCHWAŁA NR XL/387/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: nadania imienia oraz sztandaru SzP w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR XL/388/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: sprostowania omyłki w uchwale nr VI/16/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie zaliczania dróg publicznych w woj tarnowskim do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich


UCHWAŁA NR XL/389/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/293/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XL/390/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w BiałejOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 695