bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 roku


UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXXVIII/354/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP dla miejscowości Tarnowiec w obrębie działki 635/4
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/355/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP dla obszaru Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w granicach terenu o symbolu 3MN/U
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice w obrębie działki 214/26
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiana MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działki 978/5
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: przyjecie rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok"


UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na opracowanie zagospodarowania terenu - centrum wsi


UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanego "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tarnów na lata 2008-15"


UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w Kościele Parafialnym pw. Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XXXVIII/362/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizacje zadań


UCHWAŁA NR XXXVIII/364/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy fiannsowej i zawarcia porozumień na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na opracowanie zagospodarowania terenu - centrum wsi


UCHWAŁA NR XXXVIII/366/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na opracowanie zagospodarowania terenu - centrum wsi


UCHWAŁA NR XXXVIII/367/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XXXVIII/368/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działek o numerach od 756/4 do numeru 740/2.


UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec na terenie działek od 39/1 do 39/3Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 346