bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIV Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 roku


UCHWAŁA NR XXXIV/332/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/333/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXI/278/2009 RGT z dnia 23 stycznia 2009 r. dot. GPPiRPA GT na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/334/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w m. Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XXXIV/335/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości położonej w Radlnej


UCHWAŁA NR XXXIV/336/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu


UCHWAŁA NR XXXIV/337/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR XXXIV/338/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy i ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" na dofinansowanie zadania pn. "Budowa małej hali sportowej przy ZSP w Koszycach Wielkich ze środków FRKF"


UCHWAŁA NR XXXIV/339/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długo terminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIV/340/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR XXXIV/341/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania


UCHWAŁA NR XXXIV/342/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w ZgłobicachOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 412