bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 roku


UCHWAŁA NR XXXIII/322/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/323/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXIII/324/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka na terenie działek od 591 do 625/1 przylegających do drogi woj
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/325/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany mpzp uchwalonego uchwałą RGT nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na działce nr 92 w miejscowości Nowodworze na terenie oznaczonym w planie 1-MW
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/326/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: mpzp na terenie Gm. Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska na terenie działek 2206-2228 przyjegającym do drogi powiatowej
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/327/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-12
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009-12


UCHWAŁA NR XXXIII/328/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXIII/329/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Tarnowiec w Gminie Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXIII/330/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXXIII/331/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiana Statutu Samorządowej Gminnej Jednostki Kultury o nazwie CAKGTOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 337