bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 roku


UCHWAŁA NR XXXII/287/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu


UCHWAŁA NR XXXII/288/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez Pana Zbigniewa Adama Guta w związku z wygaśnięciem mandatu radnego


UCHWAŁA NR XXXII/289/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez Pana Mieczysława Kłóska w związku z wygaśnięciem mandatu radnego


UCHWAŁA NR XXXII/290/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiana uchwały BudAżetowej Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXII/291/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do TW Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR XXXII/292/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego


UCHWAŁA NR XXXII/293/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciagnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XXXII/294/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystapienia Gminy Tarnów do uczestnictwa i realizacji projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrabów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych.


UCHWAŁA NR XXXII/295/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium RIO w Krakowie, w Zespole Zamiejscowym w Tarnowie


UCHWAŁA NR XXXII/296/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: wyboru v-ce przewodniczącego RGT


UCHWAŁA NR XXXII/297/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej


UCHWAŁA NR XXXII/298/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zagospodarowanie działki


UCHWAŁA NR XXXII/299/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany składy osobowego Komisji RGT


UCHWAŁA NR XXXII/300/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych RGT


UCHWAŁA NR XXXII/301/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zaliczenia dróg w Woli Rzędzińskiej do kategorii dróg gminnych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/302/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXII/303/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia Straży Gminnej


UCHWAŁA NR XXXII/304/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: utworzenia w Gminie Tarnów stałych obwodów głosowania


UCHWAŁA NR XXXII/305/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tarnów w latach 2009-15


UCHWAŁA NR XXXII/306/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXII/307/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


UCHWAŁA NR XXXII/308/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009


UCHWAŁA NR XXXII/309/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXXII/310/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia celowej dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR XXXII/311/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację

UCHWAŁA NR XXXII/312/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CKSiIE GT za 2008 r.


UCHWAŁA NR XXXII/313/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych GBP za 2008 r.


UCHWAŁA NR XXXII/314/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP oraz zmian mp dla terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/315/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany mpzp w miejscowości Zbylitowska Góra
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/316/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp oraz zmian dla terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/317/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp oraz zmian dla terenów rolno-leśnych na obszarze Gminy Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXXII/318/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Zawada na lata 2009-15"
Plan odnowy miejscowości Zawada na lata 2009-15


UCHWAŁA NR XXXII/319/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15"
Plan odnowy miejscowości Radlna na lata 2009-15


UCHWAŁA NR XXXII/320/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jodłowka-Wałki na lata 2009-15"
Plan odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2009-15Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 686