bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 roku


UCHWAŁA NR XXXI/273/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXI/274/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXI/275/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich


UCHWAŁA NR XXXI/276/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXI/277/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXXI/278/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXI/279/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXXI/280/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009


UCHWAŁA NR XXXI/281/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Błoniu


UCHWAŁA NR XXXI/282/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXXI/283/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XXXI/284/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu


UCHWAŁA NR XXXI/285/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Nowodworze na lata 2009-2015"


UCHWAŁA NR XXXI/286/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 na realizację zadania w NowodworzuOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 270