bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIX Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 roku


UCHWAŁA NR XXIX/253/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIX/254/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXIX/255/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów 2010


UCHWAŁA NR XXIX/256/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXIX/257/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i zawarcia umowy na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XXIX/258/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXIX/259/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaliczenia drogi 387 tj. ul. Topolowej w Zgłobicach do kategorii dróg Gminnych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXIX/260/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIX/261/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 r.


UCHWAŁA NR XXIX/262/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIX/263/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Jodłówce-Wałkach


UCHWAŁA NR XXIX/264/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 342