bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 28 pażdziernika 2008 roku


UCHWAŁA NR XXVIII/243/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/244/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


UCHWAŁA NR XXVIII/245/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmiany w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVIII/246/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: nadania sztandaru Sz. P. im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie


UCHWAŁA NR XXVIII/247/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu


UCHWAŁA NR XXVIII/248/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XXVIII/249/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zgłobicach


UCHWAŁA NR XXVIII/250/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów
Załącznik


UCHWAŁA NR XXVIII/251/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR XXVIII/252/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: zmian w GPPiRPA Gminy Tarnów na 2008 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 305