bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 roku


UCHWAŁA NR XXVII/228/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXVII/229/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2008 rok


UCHWAŁA NR XXVII/230/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Tarnów dot. przystąpienia Gminy Tarnów do realizacji projektu w ramach POKL w latach 2007-2008.


UCHWAŁA NR XXVII/231/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVII/232/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia zoobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2008


UCHWAŁA NR XXVII/233/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej


UCHWAŁA NR XXVII/234/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Małych


UCHWAŁA NR XXVII/235/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXVII/236/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXVII/237/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: uchylenia RGT nr XIX/156/2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie ustalenia opłat i zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów


UCHWAŁA NR XXVII/238/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówkach szkolnych


UCHWAŁA NR XXVII/239/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przyjęcia rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok"


UCHWAŁA NR XXVII/240/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Radlna na obszarze przylegającym do dróg gminnych dz. nr 152, 153 oraz do drogi powiatowej dz. nr 112


UCHWAŁA NR XXVII/241/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice na obszarze przylegającym do drogi powiatowej - ul. Zgłobicka


UCHWAŁA NR XXVII/242/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 820