bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 roku


UCHWAŁA NR XXIII/196/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIII/197/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: uznania terenu w Tarnowcu za park gminny


UCHWAŁA NR XXIII/198/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: uznania terenu w Koszycach Wielkich za park gminny


UCHWAŁA NR XXIII/199/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: uznania terenu w Koszycach Małych za park gminny


UCHWAŁA NR XXIII/200/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIII/201/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR XXIII/202/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód


UCHWAŁA NR XXIII/203/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra


UCHWAŁA NR XXIII/204/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Tarnowiec przylegającą do ul. Łąkowej, ul. Ogrodniczej oraz ul. Nowej


UCHWAŁA NR XXIII/205/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra w obrębie działki 978/5


UCHWAŁA NR XXIII/206/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XXIII/207/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wspólnej realizacji remontu kładki nad rzeką Białą


UCHWAŁA NR XXIII/208/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR XXIII/209/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na modernizację kotłowni gazowej w budynku Przedszkola w TarnowcuOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 249