bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 10.12.2014 z powodu:
duplikat

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.96.201

09.12.2014

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 110, poz. 647 z 2012 r.) informuję, że w dniu 08.12.2014 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 708/20; 682/6 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Klaudiusz Dzik
Publikacja dnia: 09.12.2014

Dokument oglądany razy: 924
« inne aktualności