bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 11.08.2016 z powodu:
zmiana nr działek, nowe wszczęcie (11-08-2016 ms)

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2016

05.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach nr 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/7 , 108/3, 71/5 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.08.2016

Dokument oglądany razy: 696
« inne aktualności