bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2016 r.

12.04.2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§1.


Przekazać „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2016 rok" wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury:
• Radzie Gminy Tarnów,
• Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie VII/48/2017 Wójta Gminy Tarnów z 30 marca 2017 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.04.2017

Dokument oglądany razy: 413
« inne aktualności