bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.12.1.2017

25.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/16 objęta KW nr TR1T/00053335/9,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.2641 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 39/16 o konfiguracji prostokąta, niezabudowana,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów, w części dotyczącej miejscowości Tarnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXVIII/251/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik 2012 poz.5806 z dnia 9 listopada 2012 r.) oznaczona jest symbolem „1 MN/U”,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,
6) cena nieruchomości : 98 245,00 zł netto (23 165,53 euro), do ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony,
11) obciążenia : nie dotyczy,
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do 16 czerwca 2017 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.04.2017

Dokument oglądany razy: 322
« inne aktualności