bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.10.2017

12.05.2017

 

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu DN100 do SRP Zbylitowska Góra na działkach nr 107/2; 107/3; 108; 110 w miejscowości Zgłobice oraz na działce nr 682 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.05.2017

Dokument oglądany razy: 216
« inne aktualności