bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 03.07.2017 z powodu:
duplikat

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.37.2017

03.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1073) informuję, że w dniu 27.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr 444/12, 373, 445/12, 445/11, 445/2 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 03.07.2017

Dokument oglądany razy: 594
« inne aktualności