bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie - dzierżawa

22.09.2017

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do oddania w najem na okres do 3 lat pomieszczeń w lokalach użytkowych w miejscowościach: Wola Rzędzińska dz. nr 3144/6 objęta księgą wieczystą KW 45879 lokal o pow. 329,17 m2 oraz w Koszycach Małych dz. nr 685 objęta księgą wieczystą TR1T/0003281/0 lokale o pow. 170,3 m2, i 126,38 m2 na terenie Gminy Tarnów.

WYKAZ 1

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.


1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - obręb Koszyce Małe, numer ewidencyjny 685 objęta księgą wieczystą TR1T/0003281/0,
2. powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem – 126,38 m2,
3. opis nieruchomości – lokal użytkowy (fizjoterapia ambulatoryjna i lekarska opieka rehabilitacyjna),
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczony symbolem „A/O”,
5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
6. cena nieruchomości – nie dotyczy,
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu najmu – 5,16 zł netto za 1 m2,
9. terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową najmu,
10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
11. informacja o przeznaczeniu do wynajmu – umowa z dotychczasowym najemcą,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt.2. w/w ustawy - nie dotyczy.

WYKAZ 2

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - obręb Koszyce Małe, numer ewidencyjny 685 objęta księgą wieczystą TR1T/0003281/0,
2. powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem – 170,3 m2,
3. opis nieruchomości – lokal użytkowy (POZ ośrodek zdrowia),
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczony symbolem „A/O”,
5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
6. cena nieruchomości – nie dotyczy,
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu najmu – 7,20 zł netto za 1 m2,
9. terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową najmu,
10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
11. informacja o przeznaczeniu do wynajmu – umowa z dotychczasowym najemcą,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt.2. w/w ustawy - nie dotyczy.

WYKAZ 3

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póżn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.


1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - obręb Wola Rzędzińska, numer ewidencyjny 3144/6 objęta księgą wieczystą KW 45879,
2. powierzchnia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem – 329,17 m2,
3. opis nieruchomości – lokal użytkowy (POZ ośrodek zdrowia),
4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren oznaczony symbolem „A”,
5. termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
6. cena nieruchomości – nie dotyczy,
7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy,
8. wysokość opłat z tytułu najmu – 6,12 zł netto za 1 m2,
9. terminy wnoszenia opłat: zgodnie z umową najmu,
10. zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
11. informacja o przeznaczeniu do wynajmu – umowa z dotychczasowym najemcą,
12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt.2. w/w ustawy - nie dotyczy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 22.09.2017

Dokument oglądany razy: 138
« inne aktualności