bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2017

21.11.2017

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 17.11.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. Szklarniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na działkach nr 524/4; 534/4; 533/4; 532/4; 531/4; 530/2; 529/4; 502/8; 501/4; 528/8; 528/9; 528/10; 527/2; 527/1; 526/4; 525/1; 497/19; 496/9; 496/14 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.11.2017

Dokument oglądany razy: 109
« inne aktualności