bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

12.01.2018

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018.
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 8 (parter), ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w NRB :

08 8589 0006 0250 0926 0360 0001

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Tarnów.

Sprawę złożenia oświadczenia można załatwić również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).


Kasa czynna w godzinach pracy Urzędu : Poniedziałki od 8 30-1630, wtorek -piątek 7 30-15 30

Informacji na temat opłat udziela Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Tarnów pod numerem telefonu (14) 6880141.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 12.01.2018

Dokument oglądany razy: 682
« inne aktualności