bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.4.2018

17.01.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 11.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 215/15; 215/14; 215/11; 215/7; 215/5; 200/4; 199; 216; 215/3; 215/4; 215/6; 215/9; 215/12 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

W ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia można w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 17.01.2018

Dokument oglądany razy: 606
« inne aktualności